::Inici >LES TIC I LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

LES TIC I LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Les sigles TIC responen als termes ‘Tecnologies de la Informació i les Comunicacions'. Són els mitjans digitals que permeten capturar, disseminar, processar, emmagatzemar i accedir a informació. És a dir, són els PCs, les bases de dades, el correu electrònic, els mòbils, Internet....
 
Permeten salvar obstacles de temps i la distància física. Les TIC constitueixen un dels pilars de la Societat de la Informació, o com alguns experts prefereixen denominar-la ‘Societat del Coneixement'.

Encara que les TIC formen part de la vida quotidiana des de fa temps, ha estat el fenomen de la convergència tecnològica el que ha obert una nova dimensió i ha suposat un autèntic canvi qualitatiu. Les TIC digitals, i molt especialment Internet, han obert la porta a un nou mode de treballar i relacionar-se, a una nova economia i a una societat que transcendeix fronteres i jerarquies en el seu afany de transmissió de la informació. Segons el sociòleg Català, Manuel Castells, ...totes les àrees de l'activitat humana estan essent modificades per la intersticialitat dels usos d'Internet, atès que la comunicació constitueix l'essència de l'activitat humana: la informació pot en teoria arribar a qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.


 
LES TIC I LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

En els albors de la Societat de la Informació,  el coneixement i la informació són recursos essencials per al desenvolupament humà, entès com l'augment d'opcions i llibertats per a viure una vida digna. És per això que les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'han convertit en eines estratègiques per al desenvolupament, tant individual com col·lectiu.
 
La necessitat aprofitar les TIC per a impulsar el desenvolupament humà ha estat àmpliament fonamentada en fòrums i organitzacions de desenvolupament, com el CAD/OCDE, Nacions Unides, els G77 i G8, o la Cimera Mundial per a la Societat de la Informació.
 
El propi secretari general de l’ONU, Kofi Annan, ha estat un decidit promotor de la integració de les TIC en el desenvolupament. Com ja s’ha explicat anteriorment, en el seu ‘informe del Mil·lenni' destacava l'aprofitament de les TIC per al desenvolupament com una prioritat a curt i mitjà termini: “Las nuevas tecnologías brindan una oportunidad sin precedentes a los países en desarrollo (...) Hay que hacer todo lo posible para maximizar el acceso de sus pueblos a las nuevas redes de información”.
 
Igualment, entre les recomanacions de la Cimera Mundial per a la Societat de la Informació està la integració (mainstreaming) de les TIC en la cooperació al desenvolupament: “ Les TIC han d'incorporar-se plenament en les estratègies d'assistència oficial per al desenvolupament a través d'un intercanvi d'informació i una coordinació més eficaç entre els donants, i per mitjà de l'anàlisi i l'intercanvi de pràctiques òptimes i ensenyances extretes de l'experiència adquirida amb els programes de TIC per al desenvolupament.”
 
La Comissió Europea també definia en el comunicat 770/2001 que, “si bé no s'han de considerar les TIC com a sector prioritari com a tal per a la cooperació comunitària al desenvolupament, si que representen un instrument important per a un lliurament més eficient i efectiu de l'ajuda i s’han de reconèixer com un element cada vegada més important en el teixit econòmic i social de tots els països del món”.
 
A més, reconeix que “ajudar els pobres a obtenir l'accés a les TIC pot efectivament contribuir a la lluita contra la pobresa”.
 
Així mateix, el Pla Director de la Cooperació Espanyola conté diverses referències al paper de les TIC en la cooperació, i dedica en el seu capítol 8 ‘Qualitat de l'Ajuda', un apartat específic dedicat a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). En el mateix s'indica que: “Es valorarà la utilitat de les TIC com a eines al servei dels objectius plantejats en els distints sectors estratègics prioritaris. Amb això, es respondrà, a més, al requeriment fixat en la meta 18 de l'ODM 8: Fer accessibles, en col·laboració amb el sector privat, els beneficis de les noves tecnologies, en especial de la informació i les comunicacions".