::Inici >PROGRAMA TICED - MARROC

PROGRAMA TICED - MARROC

  
Des de la consideració que l'educació és una de les pedres angulars del progrés social, Utinam s'ha implicat fermament en aquest projecte amb el convenciment que la introducció de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la pràctica docent, obre noves i atractives possibilitats per a incentivar a l'alumnat en les seves ganes d'aprendre, enfortint processos educatius i formatius, cada vegada més eficaços.
 
Després de la realització al desembre del 2009 d'un diagnòstic de la situació socioeducativa en diferents comunitats del Marroc, i una vegada consensuades amb diferents agents socials les necessitats bàsiques existents en l'àmbit escolar, al febrer del 2010, es va procedir a formular el Projecte TICED-MARROC, amb l'objectiu d'afavorir l'accés i utilització de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en Entorns Desfavorits d’aquesta regió del Magreb.
 
Les actuacions a implementar s'emmarquen principalment dins de l'àmbit escolar i consisteixen en la cessió dels equips informàtics i mitjans necessaris per a dotar d’aules d'informàtica als centres educatius que no disposen d'aquest recurs.
 
Les esmentades accions s’acompanyaran d'activitats de formació i del desenvolupament de programes pedagògics, destinats a capacitar al professorat local i generar noves pràctiques i coneixements que contribueixin a l'optimització del procés ensenyança - aprenentatge.
 
Malgrat que, inicialment, TICED es va concebre com a un projecte  per a ser implementat en una comunitat rural amb greus carències a nivell socioeducatiu i on, òbviament, no es disposava d’aquests tipus de recursos tecnològics, durant l'elaboració del mateix i arran dels contactes que es van mantenir amb el Ministeri de l’Educació Nacional del Marroc, es va rebre una petició molt concreta des del Lycée collégial Ibnou Khaldoun d'Anza – Agadir, després de la qual es va decidir portar-lo a terme en aquesta localitat, convençuts que resulta igualment acceptable el seu desenvolupament en aquells contextos suburbans en què, per circumstàncies socioeconòmiques, la població pateix el revés dels límits desitjables de la pobresa, en totes les seves dimensions.
 
2       4
 Lycée collégial Ibnou Khaldoun
 


De l'avaluació tècnica dels resultats de la nostre intervenció en el Ibnou Khaldoun, destaquem el nostre convenciment de que TICED s’adequa a les necessitats i demandes socioeducatives i prova d’això, és l’interès que el mateix suscita i l'existència de nombroses peticions provenints d'altres entitats de diferents regions del país
(Association Aguelmouss Pour la Culture et le Développement au milieu rural, d’Errachidia; Fondation Lachmi Layadi pour les enfants et les femmes en situation de précarité de la région Rehamna; Association NADA pour encourager la scolarisation des filles rurales del Doura Oulad Moussa; AMRIP - Association Marocaine de la Recherche et de l’Innovation Pédagogique; Association des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle de Marrakech, Département de Biologie de la Faculté des Sciences-Semlalia, etc...)
Aquest fet ens anima a continuar treballant amb TICED, replantejant-lo com a un programa en favor d’una educació igualitària i de qualitat per a tothom i de la promoció social dels col·lectius més desfavorits del Marroc. Així mateix, ens impulsa a realitzar majors esforços en la implementació i posada en pràctica de successius projectes, fomentant en la població beneficiaria la necessitat de seguir col·laborant, recolzant i impulsant les activitats que a tal fi es realitzin.
 
A més a més, l'experiència adquirida situa a l' Associació UTINAM en una posició òptima per a poder afrontar altres situacions similars i ens ofereix majors garanties d’èxit, tenint en compte que la valoració objectiva dels resultats ha de servir-nos d’eina d'auto reflexió que beneficiï necessàriament futures intervencions. 

Amb la col·laboració de...

URVsolidària


Universitat Rovira i Virgili.  
URV Solidària

Imagenes_Logo.pngRovic - Tarragona. Lloguer de vehicles
ics

ICS. Gerència Territorial de
les Terres de l'Ebre


Sud energíaSUD Cooperació
dIPUTACIÓ
Diputació Provincial de Tarragona
PortAventura


Fundació PortAventura

TSCAT


Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya