::Inici >PROJECTES >PROJECTE IBNOU KHALDOUN

PROJECTE IBNOU KHALDOUN

El Projecte Ibnou Khaldoun, està emmarcat al programa TICED MARROC dins del qual, el Projecte PLA VERD s’institueix com a un eix transversal amb l’objectiu de sensibilitzar a les noves generacions sobre la importància de preservar el medi ambient i desenvolupar un estil de vida respectuós amb el mateix. Aquesta iniciativa, promoguda per l’Associació Utinam, es porta a terme en col·laboració amb el Ministeri Nacional de l’Educació i en la seva representació l’Acadèmia Regional de l’Educació del Souss Massa Drâa, des que l’any 2009 es va portar a terme un diagnòstic de la situació socioeducativa en diferents comunitats del Marroc.
Una vegada consensuades les necessitats bàsiques existents, es va iniciar la redacció de l’esmentat projecte. Durant aquest procés i arran dels contactes mantinguts amb el Ministeri, es van rebre peticions molt concretes de diferents entitats i centres educatius, entre altres la formulada pel Lycée collégial Ibnou Khaldoun, de la Commune Urbaine d'Anza-Agadir.

Les actuacions que en aquest centre educatiu s’estan desenvolupant, consisteixen en la cessió dels equips  i mitjans informàtics necessaris per a dotar al col·legi d’una aula multimèdia amb accés a internet, i portar a terme activitats de formació destinades a capacitar al professorat local, desenvolupant, així mateix, l'oportuna programació didàctica.

22 Aula de informática     27 Clase de informática
 
Lycée collégial Ibnou Khaldoun.   Anza - Agadir

 
  

COMMUNE URBAINE D'ANZA - AGADIR

El desenvolupament de la ciutat d’Agadir està determinat pel seu entorn orogràfic: limitada al nord i a l’est amb la barrera natural del Park Mountain National i el Souss Massa al sud, la ciutat està eixamplant-se avui per la plana Oued Souss.

L’any 1960 un terratrèmol va destruir la major part d'Agadir, que s’emplaçava a dos km de l’epicentre. La ciutat va ser reconstruïda i, paradoxalment, ha augmentat de manera considerable la seva població. S’estima que al Gran Agadir hi viuen més d’un milió d’habitants, ubicats majoritàriament en barris perifèrics com Anza, Ait Melloul, Ben Sergao i Tikiouine Dchera, on la taxa de creixement és del voltant del 8%, a diferència del nucli urbà que és del 3,7 %.

Anza es troba a uns 10 km d’Agadir, i disposa d’equipaments portuaris i industrials, a més de emplaçaments residencials molt deficitaris. Representa el 32% de la població marginal de la franja de Souss, i es situa en segon lloc, després del nucli urbà d’Agadir, on resideix un 47% de la població que viu en els límits de la pobresa.
La població d’Anza s’ha anat assentant de forma molt precària a les zones on s'ubicaven antigues cimenteres. Cal tenir en compte, a més,  que després del terratrèmol en aquest lloc es va instal·lar el camp de les víctimes, i el mateix, que mai va ser desmantellat, es va anar eixamplant progressivament.
 
La proximitat al mar ha generat la creació de varies fàbriques conserveres de peix, que lluny de resoldre els problemes existents, encara va provocar l’arribada i assentament de més persones a aquesta comunitat. Amb aquest èxode, s’ha configurat una municipalitat desbordada on predominen emplaçaments de cases prefabricades i de xaboles.

La població es troba vivint una situació de gran precarietat:  més de 20.000 persones resideixen encara en condicions deplorables, comptabilitzant-se taxes de gairebé un 40% d’analfabetisme.

Anza

Commune urbaine d’Anza - Agadir

 


 
LYCÉE COLLÉGIAL IBNOU KHALDOUN

El Lycée collégial Ibnou Khaldoun, ubicat en Anza, una zona suburbial de la municipalitat d’Agadir, disposa d’uns 250 alumnes i 30 professors que imparteixen totes les assignatures del programa del Ministeri Nacional de l’educació: àrab, francès, matemàtiques, física, art, educació física i espanyol o Inglés.

Aquesta escola
es troba situada en una esplanada aïllada de la municipalitat i prepara nois i noies de 12 a 18 anys, que es troben estudiant en l’etapa de l’ensenyament fonamental obligatori, al segon cicle, i en l’etapa d’ensenyament secundari (Lycée).
 
Es tracta d'un centre relativament nou, atès que la seva construcció va tenir lloc els anys 80’. Tot i això, i com es podrà observar a les fotografies, les deficiències en la construcció i dificultats en el manteniment de les instal·lacions, ha esdevingut que l’edifici presenti dèficits molt evidents.
 
Entre l'alumnat, la deserció i el fracàs escolar es molt elevat i en conseqüència, Anza registra una taxa d’analfabetisme superior al 40 %.

internado.JPG

“...Es un barrio obrero que está compuesto de chabolas; es una población muy pobre, la mayoría de los alumnos viven en una situación socio económica muy pésima. Familias con divorcios, prostitución... Es el barrio más pobre de la ciudad. Hasta hace poco era uno de los más peligrosos. La actividad principal consiste en el trabajo en las fábricas que están instaladas allí, hay mucha gente que se dedica también a la pesca artesanal”.       E. Majid, profesor del L. Ibnou Khaldoun