::Inici >PLA MARROC VERD

PLA MARROC VERD

Utinam i l'educació mediambiental

Al marc del “Pla Marroc Verd” que s’està portant a terme en aquest país i que pretén convertir a l’agricultura en un dels principals motors del seu desenvolupament social i econòmic, diferents institucions socioeducatives estan realitzant accions paral·leles per tal d’intentar sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància del medi ambient.
També a Utinam som conscients de que l’educació ambiental ha de ser part fonamental de la formació dels infants i joves, i que pares i professors, com a responsables i promotors de la seva educació integral, han d’iniciar una reflexió ètica al respecte i emprendre estratègies innovadores per a l’ensenyament eficaç dels necessaris continguts i valors mediambientals.

El anomenat Projecte PLA VERD neix amb la intenció de que s’institueixi com a un eix transversal amb l’objectiu de sensibilitzar a les noves generacions sobre la importància de preservar i respetar el medi ambient.

En aquest sentit, la incorporació de las TIC al currículum escolar ofereix un entorn d'aprenentatge ideal i possibilita la utilització  estratègies innovadores per a difondre els principis que es fomenten en el projecte PLA VERD.
IK3.jpg 
 IK 1.jpg           IK2.jpg


PROJECTE PLA VERD
Creació d'espais verds i recuperació d'entorns desforestats
El Pla Verd a Anza

La localitat d’Anza, ubicada a 10 km d’Agadir, és un exemple de la deixadesa i la més absoluta desconsideració mediambiental. Amb un gran nombre de fàbriques i indústries contaminants, els seus habitants han patit en els darrers 30 anys les conseqüències que això comporta. Las últimes generacions han crescut en precàries barraques, al mig d’insalubres olors generats pel fum i el pols de les fàbriques properes, sense que ningú hagi fet res per intentar evitar l'impacte de l’activitat industrial en el medi ambient.

Per tal d'intentar pal·liar aquesta situació, des del Lycée Collégial d’Anza, que acull als nois i noies de la zona, s’està intentat implementar un admirable projecte d’educació i sensibilització mediambiental, malgrat de l’etern obstacle de la manca de mitjans.

Al llarg del present curs escolar, l’Associació Utinam col·laborarà amb la comunitat educativa d’Anza en el disseny, gestió i cofinançament del seu programa mediambiental, per tal que els alumnes, com a actors principals del futur de la regió, siguin capaços de desenvolupar un estil de vida respectuós amb el medi en que habiten, despertant en els mateixos l’afany per analitzar, comprendre i intentar resoldre els problemes que afecten al seu entorn.

Des que es van iniciar les activitats relatives al Pla Verd, els alumnes han tingut l’oportunitat d’aprendre sobre les espècies i varietats de la flora originària de la regió i les particularitats del seu cultiu, i han pogut elegir i plantar gran quantitat d’arbres i arbusts autòctons, creant nous espais verds i recuperant entorns desforestats al seu voltant.

11 Recuperación espacios verdes
 

El passat mes de febrer i com a part de les activitats organitzades, es van iniciar els treballs d’adequació de les proximitats del Lycée Collegial Ibnou Kaldoun, havent-se descarregat 60 m3 de terra fèrtil que serviran de substrat per a les gran diversitat de plantes decoratives, arbusts i arbres autòctons que, amb el finançament d’Utinam, els alumnes han triat i comprat.
 
Durant els pròxims mesos, els mateixos nois i noies procediran a la seva plantació, reg i cura, procurant que, abans de les vacances d’estiu, les plantes hagin arrelat amb èxit.

0 Compra plantas  
  6 Preparación terreno  4 Compra plantas 
5 Preparación terreno   3 Compra plantas 
 
 Pla Verd Oulad Mahmoud


En Oulad Mahmoud la concessió de la distinció internacional "Eco-Escoles", conseqüència de la intervenció realitzada conjuntament per Utinam i la Fundació Lachmi Layadi, ha fet possible la concreció del Pla verd del centre escolar, impulsant-se de manera eficaç i efectiva.

El Pla verd de Oulad Mahmoud planteja com a objectiu general la sensibilització i educació mediambiental, amb la finalitat conscienciar les noves generacions de l'impacte social en la naturalesa, i animar-los a adoptar models de comportament i patrons de vida respectuosos amb el medi ambient.

Aquest projecte introdueix l'educació ambiental en el currículum escolar a través de l'establiment d'eixos transversals d'aprenentatge, i persegueix la implicació de tots els components de la comunitat educativa i agents socials en la promoció una major consciència ambiental i d'un desenvolupament local sostenible.

En el marc del Pla verd - Oulad Mahmoud s'han desenvolupat diferents activitats en totes les escoles del sector escolar, destacant l'enjardinament i recuperació d'espais naturals amb arbres i arbustos de la flora autòctona.

En Utinam seguim compromesos amb Oulad Mahmoud i amb els valors mediambientals que fomenta el Pla Verd de l'associació, i per aquest motiu també s'ha dotat al sector escolar de noves eines de jardineria que sens dubte facilitaran les activitats que es portin a terme.