::Inici >QUI SOM? >QUE ES UNA ADMINISTRIU/VA POLIVALENT PER A PIMES

QUE ES UNA ADMINISTRIU/VA POLIVALENT PER A PIMES

Perfils administratius

EL NOSTRE PROGRAMA
SEFED és un programa de formació ocupacional amb l'especialitat d'ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT PER A PIMES, amb titulació oficial reconeguda pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
El mètode es basa en auto aprenentatge (consulteu els recursos) i en empresa simulada mitjançant els quals s'adquireixen
les competències relatives a:
Tasques en el camp de les vendes, proveïdors, màrqueting i transports entre d'altres.
Tramitació de documentació corresponent a la gestió de personal (RRHH), gestions comptables i financeres.
Organització i control d'arxius, tècniques de comunicació i atenció al client.


L'
empleat/da administratiu/va du a terme funcions de suport al/la tècnic/a administratiu/va en la gestió administrativa general d'una entitat i recolza els processos administratius propis dels departaments comercial i financer-comptable de la entitat.
Les seves funcions consisteixen en: registrar i arxivar documentació sobre la tresoreria de l'entitat (factures, notes de despeses, albarans, etc.), de forma manual i informatitzada; rebre, filtrar i transmetre informació oral i escrita mantenint el sistema de comunicació dels diferents departaments de l'empresa; efectuar el control de despeses del personal de l'entitat; realitzar la reserva de bitllets de transport i allotjaments per al personal de l'entitat; reposar el material d'oficina; prestar suport en les funcions d'administració comercial i comptable, etc. Totes aquestes funcions les realitza sota la
supervisió i assessorament

oficina

TITULACIÓ ADQUIRIDA: ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT PER A PIMES


-Tècniques d`administració comercial
-Gestió d`aprovisionament
-Gestiò administrativa internacional
-Introducció als programes de Gestiò(IPG)
-Tècniques administratives comptables
-Técniques de tresoreria
-Técniques d'administració fiscal
-Tècniques d`iniciació d`administració comptable, de tresoreria, i fiscal
-Control i gestió de personal
-Gestió de nòmines
-Gestió d`impostos i obligacions socials
-Informàtica bàsica administrativa. Software d`oficina. Internet i correu electrònic
-Eines de comunicació i equipament d`oficina
-Expressió i comprensió oral, escrita i lectura

En aquest link trobareu tota l'informació sobre els perfils administratius que engloba l'administratiu polivalent per a PIMES

Perfis administratius