::Inici >Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

 

    Dades personals:

 

Nom:                         Salvador Arderiu Sanchez

Adreça:                     c. Joaquim Ruyra, 8, 6-4

Població:                  Barcelona

Telèfon mòbil:         656-933-503

Naixement:              Reus, 18 de juliol de 1974

Correu electrònic:   sarderiu@tinet.org

 

    Dades acadèmiques:

 

  • Diplomatura en Relacions Laborals – RR.HH.

Universitat de Barcelona  [2008 – 2011]  nota: 8,2


  •    Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals
    IES Llobregat  [2005 – 2008] 
    nota: 8,62

  •    Enginyer Tècnic Informàtic de Gestió
       Universitat Oberta de Catalunya [2000 – 2003]


  •    Tècnic Especialista en Informàtica d’Empreses
        I.P.F.P. Baix Camp

 

 

C Cursos:

o      Pràctica Processal Laboral (Graduats Socials)

o      Tècnic administratiu de nòmines

o      Títol Europeu d’Informàtica ECDL

o      Curs oficial Microsoft Office

o      Certificació acTIC de competències

o      Gestió de la Qualitat ISO 9001

o      Imatge Corporativa d’empresa a Internet

o      Lideratge d’empresa

      Idiomes

Català             Natiu i Nivell C

Castellà          entès, parlat i escrit

Francès          entès, parlat i escrit (nivell B2)

Anglès            nivell mig

 

    Coneixements en Informàtica

     - Experiència en programes de nomines i gestió-
- A3Nom,A3Eco, Creinsa, Sistema RED, Contrat@, Cat365.
-
Domini dels paquets integrats Microsoft Office

(Word, Excel, Access i PowerPoint) i utilitzacio d’OpenOffice
-
Coneixements de Final Cut i Adobe Premiere
-
Edició de planes Web, HTML
- Programador ANDROID

 


 

Experiència Laboral

 

 


  [   [Setembre 2009 – Maig 2011]

Gestoria a Barcelona – Assessor Laboral

· Assessorament professional a empreses

· Experiència programes de nomines A3Nom i Creinsa

· Càlculs i confeccions de nòmines

· Altes i Baixes de treballadors a Seg.Social

· Gestió laboral i Contractació de personal

· Assegurances socials, TC2, TC1 i bonificacions

· Tramitació i comunicació a la web CONTRATA

· Normativa laboral i BB.DD. juridiques

· WinSuite i Sistema RED

· Comunicació accidents Delt@

· Coneixements comptables i programa A3Eco

· Gestió Empresarial

 

      [Juliol 2008 – Novemb. 2010]

TV3  i  Catalunya Radio - Tècnic de Recursos Humans

· Contractació de personal

· Gestions amb Seguretat Social

· Preparació de contractes de treball i expedients

· Benvinguda i acollida del personal

· Gestió de RR.HH. i becaris

· Negociacions Empresa-Sindicats, conveni col·lectiu i vaga

· Elaboració de nomines (vacances, variables, tiquets-rest.)

· Comunicació de contractes a CONTRATA

· Notificació a Seg. Social de Altes, Baixes i Confirmació

· Control d’Absentisme laboral, IT i AT

· Quadrants horaris de personal, optimització de recursos

· Tràmits de quitances i acomiadaments

· Realització d’informes i Estadistiques laborals

 

[   A [Abril 2004 – Març 2008]

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i GenCat

· Gestió administrativa

· Tramitació de documents i registre

· Control pressupostari del departament

· Oficina d’atenció al ciutadà

· Empadronament i llicencies

· Anàlisi de necessitats dels departaments

 

 

     Aptituds laborals

ü  Bona presencia

ü  Gestió de persones

ü  Responsable i actiu

ü  Capacitat de treball en equip

ü  Habilitats socials

ü  Persona proactiva

ü  Capacitat de realitzar la feina òptimament

ü  Millora constant dels processos

ü  Ganes de treball amb motivació

 

     Altres dades

Ø Assistència a diferents judicis de l’ordre Social

Ø Recerca de legislació laboral

Ø Usuari de l’aplicació A3Nom, amb aplicació de conceptes salarials i introducció de convenis col·lectius.