BASES

54è Concurs fotogràfic 'APLEC BAIX CAMP' - REUS 2020

Xavier Margalef.jpg
  

foto: Xavier Margalef

 BASES 

 

Participants: Tots els aficionats a la fotografia.

Obres: En blanc i negre i/o color. No premiades en altres certàmens. De qualsevol format sobre paspartú de 30x40 cm. Es pot presentar un nombre d’obres il·limitat, però cada concursant tindrà opció a un sol premi, dins del tema al qual opti. Drets de participació gratuïts.

 

1. APLEC BAIX CAMP: Per optar al premi d’honor cal haver presentat una col·lecció de tres fotografies, realitzades al 54è APLEC BAIX CAMP (Santuari Misericòrdia, Reus, 20/9/2020). Les col·leccions no premiades optaran al primer i segon premi dels dos temes.

 

2. COSTUMS TRADICIONALS DELS PAÏSOS CATALANS: (sardana, dansa, castells, festes, gegants, bestiari, processons, etc.). Per optar al premi d’honor cal haver presentat una col·lecció de tres fotografies. Les col·leccions no premiades optaran al primer i segon premi d’aquest tema.

Identificació: Cada fotografia portarà al darrere el títol de l’obra, el lloc on s’ha fet i les dades de l’autor/a (nom, adreça, població, telèfon, @...).

Tramesa obres: De l’1 de maig fins al 31 d’octubre de 2020, a la seu de l’entitat convocant (c/ de l’Orient, 17. Apartat 324. 43204 Reus).

Jurat: Format per tres persones, expertes en fotografia i cultura popular. Podran declarar premis deserts i concedir accèssits. L’entitat convocant també en podrà concedir.

Veredicte, exposició i lliurament de premis: El dia 21 de novembre de 2020, a les 20.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura de Reus (c/ Major, 15. Reus). Exposició oberta fins al 14 de desembre. Si el nombre d’obres supera la cabuda de la sala s’exposarà una selecció de cada autor. S’avisarà els guanyadors amb antelació.

Arxiu: La colla sardanista Rosa de Reus es reserva el dret de reproduir qualsevol de les fotografies presentades a concurs, sense abonament de drets. Quedaran en propietat seva totes les obres premiades. Les no premiades quedaran en dipòsit de l’organització i passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de l’entitat, de temàtica sardanista i de cultura popular, llevat que se’n demani el retorn. Les fotografies d’arxiu podran formar part d’exposicions.

Notes: Els organitzadors estan facultats per resoldre qualsevol imprevist. Participar en aquest concurs significa acceptar-ne les bases. L’organització no es responsabilitza del contingut de les fotografies.

 

PREMIS per a cada un dels temes:

 

-   Premi d’honor: 150 euros i trofeu

-   1r premi: 100 euros i trofeu

-   2n premi: 50 euros i trofeu

-   Accèssits

 


 

 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

El dia 21 de novembre de 2020, a les 20.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura de Reus (c/ Major, 15. Reus). Exposició oberta fins al 14 de desembre.

 

 

Correu:  mail