BASES

2023CH02 - còpia.jpg
Foto: Cesc Escoda
 
BASES del 58è CONCURS FOTOGRÀFIC

'APLEC BAIX CAMP' – REUS 2024
 

Participants:

Tots els aficionats a la fotografia.

Obres:

En monocrom o color, no premiades en altres certàmens.

El format de la fotografia és lliure dins un suport i/o paspartú de 30 x 40 cm. El suport pot ser el mateix paper fotogràfic.

Es pot presentar un nombre d’obres il·limitat, però cap autor no pot tenir més d’un premi a cada secció que es presenti.

Drets de participació gratuïts.

Temes:

1. APLEC BAIX CAMP: El premi d’honor s’atorgarà a la millor col·lecció de tres fotografies, realitzades en el 58è APLEC BAIX CAMP (Santuari de Misericòrdia, Reus, 22/09/2024). Les obres no premiades com a col·lecció optaran als premis d’obra individual d’aquest tema i del tema 2.

2. COSTUMS TRADICIONALS DELS PAÏSOS CATALANS: (sardana, dansa, castells, festes, gegants, bestiari, processons, etc.). El premi d’honor s’atorgarà a la millor col·lecció de tres fotografies. Les obres no premiades com a col·lecció optaran als premis d’obra individual d’aquest tema.

Identificació:

Al dors de la fotografia hi constaran les dades de l’obra: lloc en què va fer la fotografia i les dades de l’autor: Nom, adreça, població, telèfon, correu electrònic...

Tramesa obres:

De l’1 de maig fins al 31 d’octubre de 2024, a la seu de l’entitat convocant (c/ de l’Orient, 17. Apartat 324. 43204 Reus).

Jurat:

Estarà format per tres persones, expertes en fotografia i cultura popular. Un dels membres del jurat serà de la Federació Catalana de Fotografia. El jurat podrà declarar premis deserts i/o concedir accèssits. L’entitat convocant també podrà concedir accèssits.

Premis per a cada tema

-   Premi d'honor: 150 € i Medalla daurada Federació Catalana de Fotografia (FCF)

-   1r premi: 100 € i trofeu

-   2n premi: 50 € i trofeu

El jurat i/o l’organització podran atorgar un o més accèssits si ho creuen convenient.

Veredicte, exposició i lliurament de premis:

El veredicte tindrà lloc a la seu social de l’entitat dins la primera quinzena de novembre.

La inauguració de l’exposició i l’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 de novembre de 2024, a les 20.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura de Reus (c/ Major, 15. Reus). L’exposició es podrà veure fins al 14 de desembre. Si el nombre d’obres supera la cabuda de la sala s’exposarà una selecció de cada autor. S’avisarà els guanyadors amb antelació.

Arxiu:

La colla sardanista Rosa de Reus disposa d’un arxiu fotogràfic sobre sardana i cultura popular de 3.250 fotografies de format gran, de 200 autors diferents, procedents de les obres presentades al concurs des de 1967, ininterrompudament, fins al dia d’avui. L’arxiu fotogràfic ha donat lloc a una o dues exposicions anuals sobre temes diversos, al llibre “Recull” (1991), i està obert a consultes de la ciutat.

Les obres premiades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora. Les obres no premiades, llevat que se’ns demani el retorn, quedaran en dipòsit de l'entitat i passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic abans esmentat. Les fotografies de l’arxiu podran formar part d’exposicions.

Autoria i responsabilitat:

L’autor de les fotografies presentades al concurs, pel fet de participar, es reconeix autor d’aquestes obres. L’autor autoritza que les obres presentades podran ser exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters, etc., i en cedeix el dret als organitzadors i a la FCF, que estaran obligats sempre a mencionar l’autor i títol de l’obra. Els organitzadors i la FCF s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers. L’organització no es responsabilitza del contingut de les fotografies.

Reconeixement:

Aquest concurs té el reconeixement de la FCF amb el número 2024-53 i és puntuable per a l’obtenció de les distincions de fotògrafs, atorgades per la FCF, per això, el concursant concedeix l’autorització als organitzadors i a la FCF perquè les seves dades personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats per a l’obtenció de les distincions de la FCF.

Notes:

Els organitzadors i, eventualment el jurat, estan facultats per resoldre qualsevol imprevist. Participar en aquest concurs significa acceptar-ne íntegrament les bases.Dades de l’entitat organitzadora:

 

COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS. Carrer de l’Orient, 17, baixos. Apartat 324. 43204 REUS.

Telèfon local: 977345040

Telèfons: 607342636-663140188-626514467-649641188 –

http://webfacil.tinet.cat/rosareus

csrosadereus@tinet.cat - csrosadereus@gmail.com

Facebook, Instagram i Twitter: @csrosadereus