::Inici / Inicio >Poetes amics / Poetas amigos

Poetes amics / Poetas amigos     Aquest és el lloc per als amics i amigues del Poeta del Pèsol / Guisante. Aquí podeu enviar les vostres creacions a l'adreça (
poetadelguisante@gmail.com) i, tan bon punt les rebi i revisi les publicaré. Les condicions per a la publicació de les vostres obres poètiques són les següents:
     Haureu de tenir un pseudònim del tipus "Poeta de" seguit d'un nom de fruita, verdura o hortalissa. En aquest lloc se us coneixerà només per aquest pseudònim.
     Haureu proporcionar una adreça de correu electrònic al que pugui dirigir-me per a qualsevol menester i que, sempre que ho desitgeu, s'adjuntarà a les vostres poesies per si algun visitant vol posar-se en contacte amb vosaltres.
     No s'acceptaran cap tipus de creacions que puguin ser feridores, malsonants o que incitin a la violència. Tampoc es publicaran obres que facin referència a la tauromàquia pel fet que es consideraran feridores.
     En qualsevol moment tindreu dret a la modificació, actualització o eliminació de les vostres obres.
      Espero, sincerament, que aquest lloc creixi gràcies a les vostres aportacions i sigui un lloc de trobada per als autors que estimem la literatura.

     Poeta del Pèsol / Poeta del Guisante

----------------------------------------------------

     Este es el lugar para los amigos y amigas del Poeta del Pèsol / Guisante. Aquí podéis enviar vuestras creaciones a la dirección (poetadelguisante@gmail.com) y, tan pronto como las reciba y revise las publicaré. Las condiciones para la publicación de vuestras obras poéticas son las siguientes:
      Deberéis tener un seudónimo del tipo “Poeta de” seguido de un nombre de  fruta, verdura u hortaliza. En este lugar se os conocerá solamente por ese seudónimo.
     Deberéis proporcionarme una dirección de correo electrónico al que pueda dirigirme para cualquier menester y que, siempre que lo deseéis, se adjuntará a vuestras poesías por si algún visitante quiere ponerse en contacto con vosotros.
     No se aceptarán ningún tipo de creaciones que puedan ser hirientes, malsonantes o que inciten a la violencia. Tampoco se publicarán obras que hagan referencia a la tauromaquia debido a que se considerarán hirientes.
     En cualquier momento tendréis derecho a la modificación, actualización o eliminación de vuestras obras.
     Espero, sinceramente, que este lugar crezca gracias a vuestras aportaciones y sea un lugar de encuentro para los autores que amamos la literatura.

     Poeta del Pèsol / Poeta del Guisante