::Inici >Serveis.

Serveis.

Les tasques que es realitzen al despatx són de dos tipus. Per un costat els projectes, que són actuacions d'obra nova, de reforma, de consolidació d'ampliació, d'enderroc, de legalització, llicències ambientals, etc. Per l'altre costat feines parcials, com són cestificats, aixecaments, càlculs d'estructures, direccions d'obra, al·legacions urbanístiques, segregacions, divisions, reparcelacions, estudis de viabilitat, etc.