::Inici >COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA

COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA

 

Per a l’exercici de la professió de logopeda en l’àmbit territorial de Catalunya és requisit necessari la incorporació al Col·legi de Logopedes de Catalunya (d’acord amb el que disposen l’article 3.2 de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, l’article 38 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals i l’article 9 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya, declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/1063/2005, de 12 d’abril.

Num de col·legiat 684