Gaudi r CATALUNYA

Castell de Montsonis.

 Podem anar a la comarca de la Noguera  i visitar un dels seus castells.