::Inici >Llars-Residència

Llars-Residència

Segons el Decret 284/1996 de 23 de juliol de Regulació del Sistema Català de Serveis Socials (annex 2.2.4) i les modificacions introduïdes pel Decret 176/2000 de 15 de Maig, el servei de llar-residència és:
 

“Un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutori de la llar que es realitza en un establiment, adreçat a persones amb disminució que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure en la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.”Els objectius generals de l’Associació, establerts en els nostres estatuts són:
•    Oferir suport a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID)
•    Procurar el desenvolupament normalitzat de les persones amb DID en la societat. Posant èmfasi en el seu creixement personal i procés d’autonomia individual.
•    Donar suport a les famílies
•    Col·laborar amb l’administració pública, altres entitats dels sector professional i amb totes aquelles institucions socials compromeses amb les persones amb DID
•    Formar personal tècnic en l’àmbit de les llars residències per persones amb DID


Els objectius específics que s’ha marcat l’associació per a les llars residència són:
“Avançar en l’autonomia personal i social de les persones amb DID per mitjà del servei de llar-residència”, permetent que les persones amb DID puguin disposar d’un espai propi a on viure, que respongui tant a una elecció personal com al nivell de suport que necessiten en la seva vida diària.
 “Potenciar la inclusió i integració de les persones amb DID en la societat, així com la participació en les diferents activitats de la nostra comunitat.
“Atendre a la persona de manera integral, amb una atenció centrada en la persona i les seves capacitats”.