::I N I C I >Ceràmica

Ceràmica

Terrissa

Fabricació menestral o industrial d'objectes (recipients, elements de construcció, etc.) de materials terrosos cuits. 
Material terrós cuit de què són fets els objectes de ceràmica, pisa, porcellana, etc., i també les peces de bòbila.

Joan Miró
Joan Miró

165. Galet plat étoile bleue (Flat Pebble with Blue Star)