::I N I C I >Contacte

Contacte

Hi vols participar?

Envia un correu electrònic amb les teves dades personals, adjuntant una foto de cada obra (mida màxima 15 MBytes) a:

artxart@tinet.cat

Dades personals: Nom, cognom, adreça, e-mail. (no es publicarà)

Una breu presentació o biografia+fotografia (opcional), nom o pseudònim de l'autor. (es publicarà)


Títol de les obres, tècnica i any.
La participació és gratuïta.

 Pel sol fet de participar en aquesta web els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves obres i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. Així mateix “ L'art per l'art “ eximeix  qualsevol conflicte de publicació de les fotografies. 
Les fotografies enviades quedaran en propietat de l’Organització, qui podrà publicar-les fent-ne constar el nom de l’autor. Així mateix, l’Organització es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografies presentades, citant-ne l’autoria. Pel sol fet de prendre part en aquest web, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor, per la publicació de les seves obres en , mitjans visuals i informàtics. L'art per l'art les utilitza sense cap afany de lucre, amb l'única finalitat de donar a conèixer i fomentar, així, l'art i el coneixement de les seves expressions.