::Inici / Home >Món aualé Volum 1 (núms.1-4)

Món aualé Volum 1 (núms.1-4)

10 de Març 2012. 20 pàgines
portada Món aualé num.1
Número 1 de la revista digital Món aualé (gener-març 2012). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.1 (Gen-Mar 2012)
10 de Març 2012

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-5 Què cal per jugar als jocs mancala?
Pàg. 6-7 Jocs mancala a la mediterrània oriental.
Pàg. 8-9 Aprenem a jugar a l’aualé.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-13 Jocs olopon de Nigèria al s.XXI.
Pàg. 14 Jocs mancala a l’antic Egipte?
Pàg. 15 L’aualé a l’escola.
Pàg. 16-17 Aprenem a jugar al jekinjé.
Pàg. 18 Glossari. Part 1. (sembra o volta simple; sembra o volta encadenada; rondes; moviment; sembrar, collir, reintroduir, alimentar, magatzem)
Pàg. 19 El racó del col·leccionista.
Pàg. 20 Contraportada.


9 de Juny 2012. 20 pàgines
món aualé núm.2
Número 2 de la revista digital Món aualé (abril-juny 2012). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.2 (Abr-Jun 2012)
9 de Juny 2012

SUMARI
Pàg 3 Sumari.
Pàg 4-7 Akong i songo: l’art de mastegar el temps.
Pàg 8 Pedra, paper, tisores i jocs mancala.
Pàg 9 Aprenem a jugar a l’ohojitxi.
Pàg 10-11 Pàgines centrals.
Pàg 12-13 Taulers mancala de mides considerables.
Pàg 14-15 Aprenem a jugar a l’axoxodi.
Pàg 16 Jocs mancala en segells d’arreu del món.
Pàg 17 L’aualé en còmic.
Pàg 18 Glossari. Part 2.
Pàg 19 El racó del col·leccionista (II).
Pàg 20 Contraportada.


14 de Setembre 2012. 20 pàgines
món aualé núm.3
Número 3 de la revista digital Món aualé (juliol-setembre 2012). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.3 (Jul-Set 2012)
14 de Setembre 2012

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-7 Alguns dels jocs mancala al món.
Pàg. 8-9 Conversem amb Bernat Casanovas.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-13 Jocs de tres files a la Banya d’Àfrica.
Pàg. 14-15 Aprenem a jugar a l’ouril.
Pàg. 16-17 Mancales de quatre files de l’Àfrica central i de l’est i de la península Aràbiga.
Pàg. 18 Glossari. Part 3. (llavors solitàries; jocs de dos temps o dos cicles de sembra; objectiu dels jocs mancala)
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (III).
Pàg. 20 Contraportada.


10 de Desembre 2012. 20 pàgines
món aualé num.4
Número 4 de la revista digital Món aualé (octubre-desembre 2012). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.4 (Oct-Des 2012)
10 de Desembre 2012

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-6 Taulers mancala al The British Museum.
Pàg. 7-9 Conversem amb Salvador Cases.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-13 Jocs mancala a l’Àfrica austral.
Pàg. 14 Jocs mancala a la Península Ibèrica.
Pàg. 15 Aprenem a jugar al m’bothe.
Pàg. 16-17 A Borneo juguen amb taulers molt llargs.
Pàg. 18 Glossari. Part 4. (forats bloquejats i reclamats; joc, partida i ronda vs partida)
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (IV).
Pàg. 20 Contraportada.

ADVERTIMENT: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2018) és obra de Jordi Climent © Prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense l'autorització de l'autor. 
DISCLAMER: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2018) by Jordi Climent © Forbidden the total or partial reproduction of content without permission of author. 
ADVERTENCIA: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2018) es obra de Jordi Climent © Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin autorización del autor.