::INICI >03. PERFIL PROFESSIONAL

03. PERFIL PROFESSIONAL

Veure el perfil a
Veure el perfil de Joaquim Caballero





 
· DADES PERSONALS:

Nom: Joaquim Caballero

Any de naixement: 1973


· TITULACIÓ:

Títol: Llicenciatura en Ciències Químiques, especialitat en Química Industrial.

Títol: Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat en seguretat.

Títol: Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat en higiene industrial.

Títol: Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat en ergonomia i psicosociologia.

· EXPERIÈNCIA LABORAL:

D'octubre a novembre de 2013: Treball com a Tècnic de PRL durant la parada tècnica d'una planta química.

De novembre de 2010 a desembre de 2012: Treball com a Tècnic de Seguretat al departament de SHEQ d'una terminal d'enmagatzematge de productes químics al Port de Tarragona.

De juliol a agost de 2010: Treball com a instructor del mòdul de Prevenció de riscos
laborals (nivell bàsic) en un curs de formació ocupacional.

De setembre a desembre de 2009: Treball com a Tècnic de Prevenció en el projecte "T-58: Revamp of furnaces F-1016/17" en una instal·lació química.

De març fins a agost de 2009: Treball com a "Project EH&S Leader" en el projecte de modernització del sistema de control d'una instal·lació química.

De febrer de 2008 fins a gener de 2009: Treball com a supervisor de seguretat i salut.
 
De desembre del 2005 fins a febrer de 2008: Treball com a responsable del servei de prevenció mancomunat i, també, com a responsable de Medi Ambient, implantant els corresponents sistemes de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004.

De juliol de 2001 fins a desembre de 2005: Treball com a tècnic en prevenció de riscos laborals (especialista en higiene industrial)

De juny a novembre de 2001: Treball en un servei de prevenció aliè desenvolupant un sistema de gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals
 
D’octubre de 2000 a gener de 2001: Treball impartint un curs d’operador de planta química i supervisant les pràctiques realitzades pels alumnes.