RÓdio Club del TarragonŔs - EA3RCY (web hist˛ric)

POTS ACCEDIR AL WEB ACTUALITZAT A: HTTP://EA3RCY.WORDPRESS.COM!

1_logo oficial

Presentació

El Ràdio club del Tarragonès, fundat el dia 9 de setembre de 1983,
és una entitat de tipus cultural i sense àmbit de lucre.
Aglutina a tots els radioaficionats i simpatitzants i treballa pel desenvolupament i promoció de la ràdio afició i la Ciutat de Tarragona, així com per a la recerca de  noves tecnologies i les telecomunicacions.
Col·labora, en cas que calgui, amb tot moment amb les Autoritats en quan a catàstrofes naturals o especials, posant-se sota les ordres de les Autoritats de Protecció Civil si fes falta.

NOVA JUNTA 2019:
President: Miquel Gonzalez Richart EA3-GZA
Tresorer: David Miquel Queirós EA3-HBB
Secretari: Juan Carlos Muñoz Ferrera, EA3RT
Vocals: Enric Arilla Arts EC3-TU
Alejandro Roig Torrell EA3-DT
Antonio López López EA3-FHX
Rafael Martínez Gámez EA3-ETE
Floreal Sierra Fabra EA3-DBJ
Ramon Romeu Estupiñá EA3-EOT
Josep M. Aleu Viñas EA3-DTB
José Bonache Garcia EA3NG

ENS HEM MUDAT!
Ara pots trobar-nos a:
http://ea3rcy.wordpress.com