::Home >Background

Background

  • PhD degree, URV, 2005
Titlel: Obtenció de membranes polimèriques selectives
Supervisor: Ricard Garcia Valls
PhD program: Enginyeria Química i de Processos (amb menció de qualitat)
Universitat Rovira i Virgili. Departament d’Enginyeria Química
Excelent cum laude per unanimity
European PhD mention
PhD extraordinary award
  • Industrial Chemistry Engineer, 2004
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Universitat Rovira i Virgili
  • Diploma d’Estudis Avançats, 2003
Title: Obtenció de membranes polimèriques selectives
PhD program: Enginyeria Química i de Processos (with quality mention)
Universitat Rovira i Virgili. Departament d’Enginyeria Química.
Excelent
  • Chemical engineer, 2001
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Universitat Rovira i Virgili
  • Pedagogic Aptitude Certificate (CAP), 2001
Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Rovira i Virgili