::Inici >Publicacions

Publicacions

  • Nombroses publicacions en revistes científiques catalogades al Journal of Citation Reports: Journal of Membrane Science, Chemical Engineering Journal, etc. Per més informació, cercar a ISI Web Knowledge, Scopus, etc.
  • Diverses publicacions en llibres
  • Membranes. Rels, revista d’idees i cultura 4 (2004). ISSN: 1698-6660 Dipòsit legal: T-885-2002.
  • Patents i models d'utilitat
  • Nombroses participacions en congressos: conferències, presentacions orals, póster, etc.
  • Participació en diversos projectes de recerca finançats per la Comissió Europea, govern d'Espanya, etc.