::Inici >Funcions del centre

Funcions del centre

 

  • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòstic).
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant.
  • Coordinació amb els recursos de zona.
  • Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.
  • Treball intern de l'equip i formació continuada.