COVID-19

  • Cada participant ha de complir amb totes les mesures aprovades per les diferents administracions per fer front a la pandèmia de la COVID-19. El seu incompliment serà sota la responsabilitat de cada participant.
  • És obligatori l'ús de mascareta per moure's pel village de la Marxa.
  • Només els i les ciclistes de la Marxa podran treure's la mascareta quan se'ls ho indiqui.
  • Es recomana als/a les ciclistes dur a sobre una mascareta durant tot el recorregut.