::Inici >Cos Europeu de Solidaritat

Cos Europeu de Solidaritat

Volunt


El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea amb l'objectiu de crear oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes -en els seus propis països o en l'estranger- que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa.

El Cos Europeu de Solidaritat vol atraure joves per junts construir una societat més integradora, donant suport a les persones vulnerables i responent als reptes socials. Ofereix una experiència estimulant i enriquidora per als joves que vulguin ajudar, aprendre i créixer.


MTVE 
 

Participar en un projecte de l'Cos Europeu de Solidaritat és molt important per a qualsevol jove ja que pot oferir l'oportunitat de participar en una activitat significativa que pot resultar un trampolí cap a l'ocupació.

CC