::Inici >#Sororitat

#Sororitat

 
Es refereix al lligam estret que s'estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment

d'experiències, interessos, preocupacions, etc., és a dir, a una fraternitat entre  dones.
  
8M 


 

8M


PROU