Passeu, passeu!

         Logo

Aa

"Hem de pensar que som una de les fulles d'un arbre, i l'arbre és tota la humanitat.
No podem viure sense els altres." Paul Casals