::Inici >DEPARTAMENTS

DEPARTAMENTS

 

Els departaments i les respectives activitats són:

1. Departament d'INFÀNCIA i JOVENTUT:

- Servei d'Orientació i Inserció.

- UEC [Unitat d'Escolarització Compartida].


2. Departament de GESTIÓ i RECURSOS:

- Programes de col·laboració amb entitats i institucions.
- Gestió de projectes i recerca de recursos.


3. Departament de PROMOCIÓ SOCIO-LABORAL:

- Centre de motivació i inserció laboral, en col·laboració amb el Departament de treball i el Fons Social Europeu. Programa PIRMI. Col·laborador també del Servei Català de Col·locació.


- Accions d'Orientació professional per a l'Ocupació, des de 1996. En accions de motivació, informació, orientació i recerca de feina.

- Estudis per a promoure projectes diversos.

4. Empreses d'inserció sociolaboral. Número de cens: 0019

- Taller Industrial de Manipulació [Grup Transforamcions 4]

- Estudis de viabilitat.


- Promoció de l'autocupació i creació d'empreses.

- Programa de recursos humans.

- Gestió i assessoria laboral.

- Borsa de treball.