::pagina inicial >Actuacions

Actuacions

Actuacions anys 2007 I 2008

 2007

actuacions 2007

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
enero         X X X X                  
febrero   X X X X X X X X X        
marzo                                                              
abril                                       X                  
mayo                       X X X X      
junio   X X XX X    

julio

            X X                                       XX X    
agosto         X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
septim     X X X X XX X         X X     X X                      
octub                       X                                      
novim   X                 X X                                      
decie       X     X                                                

.

Actuacions

Les actuacions marcades amb una X són els dies que vam tocar, és per a que tingueu una idea dels dies que estem disponibles i dels dies que estem ocupats. Si hi ha XX això vol dir que el mateix dia toquem a dos llocs diferents.

 

Las actuaciones marcadas con una X son los dias que actuamos, esto es para que tengais una idea de los dias que estamos disponibles y de los que "teoricamente" estamos ocupados.

.

 

2008

Actuacions 2008

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
gener         X                     X X     X                      
febrer XX XX XXX   X       XX                                            
març                                                              
abril         X                                                    
maig                   X               X             X            
juny X                                       X X X         X      
juliol         X XX     X X X X             X           X X X        
agost   X X X       XX X X     X X X X X X X         X X X XX X      
setem       X X X X X XX X   X X            X   XX          X          
octubre                        X            X                          
novem                                                              
desem                                                              

Pròximes actuacions: (les que estan per confirmar no estan incloses)