::Inici >La Pobla de Mafumet

La Pobla de Mafumet

Municipi del Tarragonès, situat a la dreta del riu Francolí. El terme municipal té una extensió de 6'19 Km², en un terreny planer, format majoritàriament per terres d'al.luvions.

El nucli urbà es troba dalt d'un pujol de 98 metres d'altitud, a la ratlla divisòria del terme amb el del Morell i al costat del torrent de Mestres. El municipi comprèn, a més, les antigues quadres de Requesens, la Camareria i del Vilar del Baró.

Fins a l'any 1974, el principal mitjà de vida dels habitants de la Pobla era l'agricultura. Durant el segle XX, s'han convertit moltes terres de secà en regadiu. Els principals conreus de secà eren la vinya, les oliveres, els cereals, els avellaners, seguits de fruiters i cereals.

L'adquisició de terres per part del complex petroquímic ha fet disminuir notablement el nombre d'hectàrees conreades.

Actualment, la refineria i les indústries subsidiàries donen feina a la majoria de la població activa del municipi i en constitueixen la principal font d'ingressos.

L'any 1970, més de la meitat de la població activa treballava al sector primari, mentre que el secundari aglutinava el 26'55% de la població. Sis anys més tard, el 1976, el sector secundari passava a ocupar el primer lloc, i el primari, el tercer, amb només el 27'92% del total.

La instal.lació de la indústria al municipi ha atret gent forana i això ha donat lloc a un fort creixement demogràfic durant els últims deu anys.

Escut de la Pobla de Mafumet

escut - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida original