::Inici >PROJECTES >PROJECTE MIKBI

PROJECTE MIKBI


L’aldea de Mikbi es troba a la comunitat rural Iknioune, situada al centre de la serralada Saghro, en l'Anti-Atlas marroquí. Dista 46 km de la ciutat de Boumalne i 90 km de Tinghir, capital de la província.

Amb una altitud de 1.968 m, la climatologia és molt extrema, passant de l’asfixiant calor semisahariano durant l'estiu, a copioses nevades a l'hivern i temperatures inferiors als 7 º sota zero.

Segons l'últim cens realitzat l’any 2004, la regió compta amb 16.000 habitants que es dediquen predominantment a l'agricultura i ramaderia.

No obstant, per la seva situació geogràfica i particularitats climatològiques, l'únic mitjà de vida per a moltes famílies es veu afectat per les pluges i nevades que poden ser molt intenses durant 2 o 3 mesos a l'any i una extrema sequera durant els 9 o 10 mesos restants, per gelades que causen greus danys als cultius i pel minifundisme que propicia una agricultura de subsistència.

Segons destaquen els responsables de l'Association Aguelmouss, que torna a actuar com a contrapart local en aquest projecte, "... aquesta regió pateix greus problemes derivats de l'aïllament geogràfic i el lamentable estat de les rutes d'accés, la manca de serveis públics, la dispersió dels habitatges que no disposen dels serveis bàsics de benestar, i l'extrema pobresa que pateixen els habitants de Mikbi i que obliga els joves a emigrar a zones urbanes o l'estranger ".
IMG_0411.jpgIMG_0398.jpg

El Sector Educatiu de Mikbi atén una població de 169 escolars, la majoria d'ells d'entre 6 i 12 anys d'edat, dels quals 76 són nenes. Tots ells a càrrec de 6 professors que imparteixen classe durant 6 dies a la setmana.

L'escola compta amb tres aules  i un antic magatzem on es pretén instal lar l'aula multimèdia. Disposa d'aigua corrent i electricitat, però falta el mobiliari i els recursos didàctics bàsics per cobrir les necessitats dels alumnes.

Segons es reflecteix en l'estudi realitzat per l'Associació Aguelmouss en col·laboració amb l'Associació de Pares dels estudiants i els mestres de la pròpia escola, la situació socioeconòmica i la precarietat de mitjans condiciona negativa i greument el procés formatiu dels estudiants de Mikbi.

En aquest estudi es citen com a principals problemes:

  • L'analfabetisme dels pares i la poca implicació dels mateixos pel que fa a l'educació dels seus fills.
  • La pobresa de la població i la necessitat del treball infantil per ajudar a la subsistència del la unitat familiar.
  • La distància que els nens es veuen obligats a recórrer diàriament per assistir a classe i que en molts casos supera els 4 quilòmetres.
  • El freqüent absentisme escolar i la manca de motivació dels nens i nenes de Mikbi.
  • L’absència total dels recursos pedagògics i didàctics més elementals (material escolar, llibres, pupitres, pissarres, recursos tecnològics d'accés a les TIC ...)

En el marc del Programa TICED, el Projecte Mikbi pretén millorar les infraestructures escolars i dotar al centre educatiu de nous recursos pedagògics, promovent l'accés a les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Així mateix, s'estableixen com a objectius principals,  capacitar tant als discents com als docents en la utilització dels mitjans tecnològics, impartint una formació específica i duent a terme la necessària adequació curricular, i crear un nou espai a l'escola que doni resposta a totes les propostes socioculturals i necessitats educatives, dels alumnes i de la resta d'habitants de la regió.

IMG_0377.jpgIMG_0370.jpg
IMG_0393.jpgIMG_0404.jpg