::Inici >Mem˛ria

Mem˛ria

INFORMACIÓ LLEI DE TRANSPARÈNCIA: En compliment de les obligacions administratives i fiscals que es desprenen de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC 6780), l’entitat Colla Sardanista Rosa de Reus fa la declaració informativa següent:

Subvenció Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus per a 2016: 3908,11 euros.

 


mem2016-1

 


 mem2016-2