Presentaciˇ
La nostra missiˇ Ús la formaciˇ i la capacitaciˇ de persones amb discapacitat mitjanšant la subvenciˇ a institucions que persegueixen aquesta mateixa finalitat.

La Fundaciˇ


L'objecte de la Fundació Rafael Panasachs és la formació i capacitació de persones amb discapacitat, mitjançant beques destinades a qualsevol tipus d'estudis i/o subvencions per a institucions que, sense ànim de lucre, persegueixin aquestes mateixes finalitats així com la concessió de donatius a determinades institucions.

Cada any, un cop s'hagin aprovat els comptes anuals, el Patronat determinarà la quantia a destinar per a beques i/o subvencions d'acord amb els mínims que estableixi la legislació vigent.

Seran patrons nats de la Fundació, com a president, el qui ho sigui de l'Excma. Diputació de Tarragona; com a vicepresident, el reverend director del Col·legi de la Salle dels Germans de les Escoles Cristianes de Tarragona i, com a secretari, el rector de Sant Joan Baptista de la mateixa ciutat, a més dels vocals vitalicis especificats en els estatuts de la Fundació. Subvencions