:: PRESENTACIÓ

Traductora professional ::
anglès>espanyol ::


Un bon traductor ha de ser primer de tot un bon lector. És essencial dominar perfectament l’idioma que traduïm per tal de comprendre tots els matisos d’un text. Els meus estudis de filologia m’han permès estudiar en profunditat la cultura anglosaxona, la qual cosa em capacita especialment per a traduir de l’anglès.

No obstant, un bon traductor ha de ser també un bon escriptor. És fonamental conèixer molt bé l’idioma que traduïm per tal de transmetre els conceptes adequadament y redactar textos clars i correctes. Per això només tradueixo a l’espanyol, la meva llengua materna.