Per aprendre per Competències

Aquest document us pot ajudar a preparar millor els exàmens. Us he vist molt preocupats i preocupades pels que vau fer de competències.