::Inici >Ozonoteràpia

Ozonoteràpia

La ozonoteràpia consisteix en l'aplicació de l'ozó com a element terapèutic. La teràpia es fonamenta en els efectes benèfics que produeix el gas en l'organisme, que són molt variats. L'ozó, tot i ser una molècula amb capacitat "oxidant" augmenta la capacitat "antioxidativa" del nostre organisme; així mateix és immunomodulador, i, a nivell dels glòbuls vermells incrementa l'alliberament d'oxigen a les cèl · lules, millorant així la funció cel · lular i la circulació en general; també és un poderós germicida: elimina fongs, bacteris i virus.
L'ozó es pot aplicar de diverses formes a l'organisme i és de gran utilitat per a totes aquelles malalties en què la capacitat antioxidant i regenerativa està minvada com en malalties reumàtiques, artritis / artrosi, hepatitis, trastorns circulatoris i malalties de la pell com ulceres , fissures, psoriasi ... etc.
Amb l'ozonoteràpia, la Terapèutica Mèdica guanya una alternativa eficaç i lliure d'efectes secundaris.

L'alternativa mèdica eficaç

Efectes beneficiosos de l'Ozonoteràpia en l'organisme humà
Oxigenant: Augmenta la capacitat de la sang (eritròcits) per transportar major quantitat d'oxigen a tot l'organisme, millorant així la circulació i les funcions cel · lulars en general. Per això és de gran utilitat en insuficiències vasculars perifèriques, cardíaques, etc

Revitalitzant: Estimula nombroses reaccions enzimàtiques reactivant rutes metabòliques "adormides" o disminuïdes. És pel que és realment útil en malalties degeneratives de divers tipus, com ara: Demència senil, Accidents vasculars encefàlics i cardíacs, Úlceres varicoses, Artrosis articular.

Antioxidant (eliminador de radicals lliures): És l'únic mitjà, fins al present conegut, que és capaç d'induir la síntesi de les anomenades enzims antioxidants, encarregades de neutralitzar els radicals lliures i altres oxidants perillosos de l'organisme (Glutatió peroxidasa, catalasa, superòxid dismutasa i altres que garanteixen el funcionament dels anteriors). La ozonoteràpia és el mitjà més natural i eficaç d'aconseguir, ja que els enzims són molt més eficients que cap altra vitamina o substància amb aquesta finalitat. Per això, retarda també els processos d'envelliment cel · lular.

Immunomodulador: En dependència de les dosis i formes d'aplicació, és capaç d'estimular les defenses immunològiques, tant cel · lulars, com humorals, en pacients amb immunodepressió, o de modular les reaccions immunològiques exacerbades, que produeixen les anomenades malalties autoimmunes.

Regenerador: És capaç de promoure la regeneració de diferents tipus de teixit, per la qual cosa resulta de gran utilitat en la cicatrització de lesions de difícil curació, en ulceracions de divers tipus, en els teixits articulars, en medicina estètica, etc

Antiàlgic i antiinflamatori: Tant en aplicació general com local, és capaç de neutralitzar mediadors neuroquímics de la sensació dolorosa (substància P ... etc), i facilitar la metabolització i eliminació de mediadors inflamatoris com histamines, quininas, etc

Germicida: Inactiva o elimina tot tipus de microorganismes patògens, com ara bacteris, fongs i virus.

En resum, l'ozonoteràpia també condueix a una millora significativa a nivell general, millorant la qualitat de vida i capacitat de treball. Igualment compensa i retarda el deteriorament que es va produint en l'organisme conduint a l'envelliment.

Malalties en què s'aplica la Ozonoteràpia amb èxit:

- Àrea del Dolor: Artritis reumatoide. Artrosi i artritis inespecífiques. Hèrnies discals.

- Àrea de la Circulació sanguínia: Insuficiència Cardio-circulatòria. Hemiplegies (Trombosi i embòlies) .Úlceras dels membres inferiors (peu diabètic) .Varices.

- Àrea de la la Infecció: Acne. Herpes. Candidiasi. Paràsits intestinals. Refredats recidivant.

- Àrea de la Inflamació: Hepatitis C. Cirrosi hepàtica. Amigdalitis crònica. Lèrgies. Faringitis infecciosa. Bronquitis de repetició. Cremades i retard en la cicatrització de ferides.