Serveis mèdics de qualitat. Atenció digna, integral, personalitzada i acord amb els últims avenços mèdics.

Quina opinió li mereix el nostre servei de contestador telefònic?

Enquesta:

Mèdica de Tarragona

FACHADA 2014

Data d'inauguració 1991. Fundat per un grup interdisciplinar d'especialistes. Es tracta d'un centre mèdic amb vocació assistencial diagnòstica. Amb un equip de més de seixanta professionals que formen un grup cohesionat i coordinat per un únic consell d'administració.
recepcionRecepción 2


Amb més 2000 m2, (seu central i serveis associats), és un centre mèdic d'iniciativa privada, que conta amb un sistema informàtic centralitzat d'històries clíniques, el que permet mantenir viu tot l'historial de cada pacient, assegurant l'adequada coordinació d'informació entre especialistes. Això redunda en una atenció multidisciplinar personalitzada als nostres pacients.
  Laboratorio

Els serveis generals, com el diagnostic per la imatge, les anàlisis clíniques ..., conten amb seu central externa, però comparteixen la seva infraestructura tècnica i personal amb Mèdica de Tarragona. L'ús de les noves tecnologies permet interconnectar les nostres seus formant una xarxa d'empreses al servei dels nostres pacients. Des de la seu central, cadascun dels nostres especialistes pot accedir a la informació de qualsevol de les nostres seus en temps real (analítiques, imatges radiològiques, etcètera). 

 PasilloResonancia
La seguretat i la integritat de la història clínica dels nostres pacients és de vital importància. Per això Mèdica de Tarragona conta amb una normativa de seguretat d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades..


** De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, podran ser incorporats dins d'un fitxer automatitzat sota la reponsabilitat de MÈDICA dE TARRAGONA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.