Els clapers

ClaperEls clapers són amuntegaments de pedres sense cap utilitat a diferència dels aixarts que tenen una funció determinada.

Aquests amuntegaments els trobarem en terrenys molt pedregosos, on cada cop que es passava l’arada es treien gran quantitat de pedres que eren dipositades en un munt. El lloc d’amuntegament es pot trobar tant en un costat del tros com al mig mateix.

Per utilitzar més l’espai, el pagès solia aixecar primer un petit mur o marge amb la pedra col•locada en sec i després anava omplint l’espai i apilant pedres cap amunt