::Pàgina d'Inici >Tipus d'arquitectura rural >La preindústria al món rural

La preindústria al món rural

forn de calçEn el món rural també existiren altres aprofitaments a part dels agrícoles, ramaders i forestals. Al tractar-se d’una societat d’auto suficiència era necessari obtenir dins del mateix entorn el màxim de recursos possibles, així com obtenir altres fonts d’ingressos a part dels que podia donar la terra, el bosc i el bestiar. Aquests aprofitaments es basaven en petites indústries de transformació per obtenir calç, guix, gel, farina, rajoles o teules. És per tant habitual trobar en l’àmbit rural un tipus d’arquitectura lligada a aquestes petites indústries.


Hem de tenir present que a la Conca de Barberà existiren altres petites indústries de transformació, especialment les d’obtenció d’aiguardent, però aquestes es trobaven ubicades dins dels nuclis urbans i per tant no han estat recollides en aquest treball.