Els aixarts

aixartEls aixarts o amuntegaments de pedres són també un tipus de marge o millor dit, dos marges separats. Al mig d'ells s’omplien amb les pedres que sortien al llaurar el terreny. Els aixarts els podem trobar al mig d’un tros, en una vora, com a marge divisori entre dues finques o entre un camí i el tros.


Aquestes construccions són molt abundants en indrets molt pedregosos on cada cop que es passava l’arada sortien moltes pedres petites. Poden arribar a tenir dimensions considerables amb més de tres metres d’amplada i varis metres de allargada. En alguns indrets també se’ls anomena clapers. També trobarem llocs on el pagès dipositava el pedruscall amuntegant-lo sense haver aixecat cap marge per contenir-ho.