Els marges

marge 2Els marges són les construccions de pedra seca més abundants tant a la Conca de Barberà com per tot el país. De marge no hi ha cap d’igual, com tampoc hi ha dues pedres iguals. Tots tenen diferències entre sí. El tipus de pedra i la seva col•locació són els elements més diferenciadors entre els marges. Podem trobar marges amb alçades considerables i d’altres que ben poc s’aixequen de terra, el mateix passa amb la seva llargada.


La seva construcció requereix d’una tècnica especial que no tothom coneix.   No tots podem fer un marge de pedra seca amb garanties que aguanti anys i anys. Abans existien els margeters que eren els especialistes a aixecar marges. No era un ofici tan reconegut com el de picapedrer i més aviat era un complement més dels treballs del pagès. Per aixecar el marge s’utilitzaven les pedres de la zona i les que sortien de despedregar el tros. Les més voluminoses eren transportades o rossegades amb la tirassa i eren les primeres en col•locar-se. Després es continuava amb la resta de pedres, encaixant-les entre elles i falcant-les quan feia falta amb els rebles. Totes servien i eren col•locades sense carejar-les. Amb les més petites es reomplia al darrera. La línia a seguir era normalment adaptable al propi terreny, quan es volia fer el marge recte es feia servir una corda o fil.


La funció dels marges era i és molt diversa si bé la contenció de la terra és la més freqüent. Amb aquesta funció s’aconseguia obtenir feixes en indrets amb molt pendent, de vegades les feixes són tan petites que només hi cap una olivera o un ametller.


També trobarem marges per separar finques o marges per protegir un camí.