El recobriment

recobriment 1Quan fem referència al recobriment ens referim al material utilitzat per tapar la volta o cúpula i que pot ser de diferents tipus com: terra i pedruscall barrejat, terra sola, terra plantada amb vegetació, pedruscall sol, pedres i pedruscall barrejat, pedres soles i nues o de pedres i terra barrejada. Quan la barraca està recoberta amb terra i vegetació, especialment crispinells o lliris de bosc, es troba més protegida ja que les arrels d’aquestes plantes compacten i impermeabilitzen la terra. Passa el contrari amb les barraques recobertes tan sols amb pedra nua on la pluja és més fàcil que es filtri.