Tipus de planta

planta 1planta 2planta 3planta 4planta 5

La planta de la barraca també és un tret diferenciador entre elles. Així doncs trobarem barraques amb planta circular, quadrada, rectangular o irregular tant a l’interior com a l’exterior, o mixtes amb planta diferent a l’exterior i l’interior. Ja he comentat que el tipus de planta més corrent és la quadrada si bé aquest fet afegeix una dificultat tècnica en la construcció de la falsa volta que és arrodonida, així els constructors de les barraques per passar de la planta quadrada a la forma rodona de la cúpula utilitzaven una pedra en cada angle que en forma de petxina facilitava passar del quadrat al cercle.

També trobem alguna barraca doble amb dues sales a l’interior, són casos més singulars i amb dificultats constructives afegides.