Tipologia dels portals

portal 4El portal d’una barraca de pedra seca o cabana de volta és el lloc per on s’accedeix a l’interior i pot ser molt diferent depenent de la llinda, de l’arc o dels muntants i de les seves combinacions. Així, una de les maneres de decidir la catalogació de les barraques pot ser atenent a les característiques del seu portal. Aquests els podem definir com: portal de llinda recta, portal de doble llinda, portal d’arc pla, portal d’arc d’ametlla, portal d’arc de mig punt, portal de muntants verticals, portal de muntats arquejats ... La varietat és molt extensa si bé podem dir que en aquesta zona predominen els portal de llinda recta amb els muntants verticals.