::PÓgina d'Inici >Tipus d'arquitectura rural >El conreu i l'aprofitament de la terra

El conreu i l'aprofitament de la terra

vista amb barracaLa transformació del paisatge s'inicia quan els humans començaren a establir-se en llocs més o menys fixes, formant petits poblats i iniciant les pràctiques del conreu de la terra. S’anaren perfeccionant les tècniques constructives per tal d’assentar la terra en aquells llocs on els pendents o l’orografia del terreny ho feia necessari. Sens dubte que deuria ser així com es començà a construir els primers marges amb pedra seca.

Durant molts segles aquestes construccions han anat configuran el paisatge actual i son molts el quilometres de marges construits amb una infinitat de pedres de totes clases i tamany.

Als marges l'acompanyen altres tipus de construccions com ara: