::Inici >L'Entitat >Avís Legal

Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental ha sol·licitat que comuniqui algunes de les seves dades personals per poder iniciar o mantenir la seva relació amb vostè, així com per poder realitzar tasques relacionades amb aquesta. I, tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada relativa a la nostra política de Privacitat i de Protecció de Dades:

 

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental
Correu electrònic: elpont3(arrova)tinet.org

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb l'objectiu de donar un millor servei cap la possibilitat de que generem, amb les seves dades, un perfil de caràcter comercial. En tot cas, mai es prendran decisions automatitzades en funció d’aquest perfil.

 

 

Quant de temps guardarem les seves dades?

El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental guardarà les seves dades mentre pervisqui la relació entre ambdues parts. Un cop aquesta s’hagi extingit, la nostra organització guardarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que així ho estableixin. Un cop prescrites aquestes obligacions legals, la seva informació serà cancel·lada.

 

 

Quina és la legitimació legal pel tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:
-      El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals.
-      El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 

 

A qui es comunicaran  les seves dades?

Només cedirem les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’apartat anterior. No existeixen altres cessions de dades, ni tan sols a efectes de conservació.

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè, o qualsevol altra persona, té dret a obtenir informació sobre si El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental està tractant les seves dades personals, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes, o, en el seu cas, a sol·licitar la supressió de les mateixes quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades, en aquest cas nomes es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i amb motius relacionats amb situacions personals particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud de l’exercici dels seus drets ha d’acompanyar-se d’una copia del DNI o document acreditatiu corresponent.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que hem obtingut a El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental ens les ha proporcionat vostè lliurement i provenen de diferents fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li donem i per al normal manteniment d’una comunicació fluïda entre ambdues parts.

 

 

Les categories de dades a tractar són:

 

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIF/CIF

Telèfon

Adreça electrònica i física

Firma

Imatge i/o veu

Targeta sanitària

Numero de la seguretat social o de la Mútua

 

 

Dades bancàries:

Dades necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com números de comptes bancaris, targetes de crèdit/dèbit, medis de pagament electrònics i/o d’altre mena.

 

 

Categories de dades especials:

Salut


 


Altres dades:

-      Característiques personals: dades sobre l’estat civil, sobre la família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna i característiques físiques i/o antropomètriques.

-      Acadèmiques i professionals: formació i titulacions, currículum acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

-      Circumstàncies socials: característiques de l’allotjament o vivenda. Situació militar. Propietats. Aficions i estils de vida, pertinença a clubs i associacions. Llicències, permisos i autoritzacions.

-      Detalls de la feina: professió, llocs de feina. Dades no econòmiques de nomina. Historial del treballador.

-      Transaccions de bens i serveis: bens i serveis subministrats i/o rebuts per l’afectat. Transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.

-      Econòmics, financers i d’assegurança: ingressos, rendes, inversions, bens patrimonials, crèdits, préstecs, avals, plans de pensions, jubilacions, dades econòmiques de nomina.