::Inici >Llars-Residència

Llars-Residència

Segons el Decret 284/1996 de 23 de juliol de Regulació del Sistema Català de Serveis Socials (annex 2.2.4) i les modificacions introduïdes pel Decret 176/2000 de 15 de Maig, el servei de llar-residència és:
 
“Un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutori de la llar que es realitza en un establiment, adreçat a persones amb disminució que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure en la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.”

Objectius d’una Llar-residència:
 
                Atenció global a les persones ateses
                Constituir el domicili habitual
                Rehabilitació i habilitació

 Funcions d’una Llar-residència, segons el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (vigent actualment):
 
                Allotjament.
                Acolliment i convivència.
                Manutenció.
                Atenció o cura personal.
                Atenció a la salut i seguretat personal a la llar.
                Foment dels hàbits d’autonomia personal.
                Convivència i foment de les relacions
                interpersonals i socials.
                Foment de l’oci i del lleure.
                Assessorament i supervisió.
                Atenció conductual.