Presentació
Accés a tota la informació de les llars-residències per a persones amb discapacitat intel·lectual El Pont de Tarragona.

icona rss Rss

Qui som?

L’Associació El Pont (suport a persones amb retard mental) és una entitat social constituïda l’any 2000 a Tarragona per un grup de professionals i voluntaris del sector, que detecten la necessitat de creació d’un servei de llar-residència per a persones amb discapacitat psíquica a la nostra ciutat.

Bàsicament ens hem especialitzat en serveis de LLAR-RESIDÈNCIA per a persones amb DID

Actualment tenim tres llars a la ciutat de Tarragona (dues a Sant Pere i Sant Pau i una a Torreforta) a on atenem un total de 24 persones amb diferents nivells i necessitats de suport.Objectius

Els objectius generals de l’Associació, establerts en els nostres estatuts són:
 
  • Oferir suport a les persones amb Discapacitat Intel.lectual i del Desenvolupament (DID). Qualsevol persona amb DID a partir dels 18 anys pot sol·licitar plaça al nostre servei a través del Departament de Treball, Afers socials i Famílies qui determinarà la idoneïtat del seu ingrés al nostre servei a partir del grau de discapacitat que presenti que ha de ser igual o superior al 33%.
  • Procurar el desenvolupament normalitzat de les persones amb DID en la societat. Posant èmfasi en el seu creixement personal i procés d’autonomia individual.
  • Donar suport a les famílies
  • Col·laborar amb l’administració pública, altres entitats dels sector professional i amb totes aquelles institucions socials compromeses amb les persones amb DID
  • Formar personal tècnic en l’àmbit de les llars residències per persones amb DID

Tanmateix, el primer objectiu específic que s’ha marcat la nostra entitat és avançar en l’autonomia personal i social de les persones amb DID per mitjà del servei de llar-residència, permetent que les persones amb DID puguin disposar d’un espai propi a on viure, que respongui tant a una elecció personal com al nivell de suport que necessiten en la seva vida diària.

Qualsevol persona amb DID a partir dels 18 anys pot solicitar plaça al nostre servei a través del Departament de Treball, Afers socials i Famílies qui determinarà la idoneïtat del seu ingrés al nostre servei a partir del grau de discapacitat que presenti que ha de ser igual o superior al 33%.

  Per sol·licitar l’ingrés cal adreçar-se al Servei de Valoració i Orientació a persones amb DID del CAD de Tarragona, on s’elaborarà i supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de residència més adient per a cada cas.

        Tot i que bàsicament treballem en serveis de llar residència, estem oberts a nous reptes i projectes en els què treballarem aquests propers anys.

 


logo