Reiki

El Reiki és un sistema d'harmonització natural que utilitza l'Energia Vital Universal per tal de canalitzar l’energia i així tractar malalties i desequilibris físics i mentals.

reikiAl produir excessos físics, emocionals, mentals i no fer cas de la nostra part espiritual. Es crea un bloqueig i una disfunció en el cos que es el causant i desencadenant de la malaltia.  

L’energia a traves del Reiki ajuda a la persona a restablir el seu equilibri total. Sent així una poderosa eina espiritual, de coneixement i creixement interior. Aporta benestar mental.  

La tècnica es segura, sense efectes secundaris ni contraindicacions. Tots podem ser un canal Reiki.