::Home >Hist˛ria

Hist˛ria

Segons la WikipŔdia

 La història de la vila va lligada al seu entorn, se sap que llevat dels primers assentaments de l'era prehistòrica, les primeres dades corresponen al segle X, quan els romans i els ibers van poblar el terme.

Durant el segles següents es van succeir nombroses guerres i canvis de propietat, essent l'època medieval un temps de conflictes que patia la població, la qual tendia a concentrar-se en el nucli que envoltava el castell i l'església, fet que era habitual en la gran majoria de poblacions de Catalunya.

No fou fins al segle XIX, després de les guerres de Successió i la del Francès, i amb l'arribada de la indústria i les noves vies de comunicació, quan la vila va poder gaudir d'estabilitat i avui en dia, ja sobrepassat el segle XX, manté encara el concepte de vila tradicional que la fa molt atractiva pel visitant.

Fou un dels principals escenaris de la Batalla de l'Ebre, durant laGuerra civil espanyola. L'any 2010 s'hi inaugurà un memorial per commemorar-ne les víctimes.