::Primera Plana >Història

Història

 

 

0-1913

 LIRA PAÜLSENSE 1913

Cap al 1910, un grup de veïns , interessats a crear una banda de música , van acordar amb Isidre Alcón, en aquell moment veí del Pinell de Brai, muntar un bar per fer-hi música en  viu a Paüls. Allí va nàixer el 1911, La Lira Paulsense, formada per disset músics, dirigits per Isidre Alcón. Des de llavors la tradició ha tingut  la seva continuïtat fins als nostres dies. Als anys vint se la coneixia també com la Lira

1960

 LIRA PAÜLSENSE 1960

Pere i Domingo Alcón, fills de l’anterior director, van continuar la seva, fins el 1954, i fins el 1965 la va prolongar Alberto Jaques García. El van substituir entre el 1965 i el 1968 el músic Enrique Faceries i, poc després Joan Lluís Gabriel Brú. Uns anys després, La Lira Paülsenca es va desfer, a causa de l’edat avançada del músics.El 1974, Joan Lluís Gabriel Brú va reprendre la tradició, ensenyant música a un grup de joves, i el 1981 la Banda de Música Joventut Paülsenca va fer la seva primera actuació

1979

 BANDA JOVENTUT PAÜLSENCA 1981 

 
A l’any 1997 i a petició del consistori municipal, paral·lelament a la Banda de Música, és creà l’escola Municipal de Música de Paüls,escola que avui dia té vint-i-nou alumnes que són la pedrera de la  Banda Municipal de Música.
Però sens dubte un del dies més assenyalats  en la història de la Banda de Paüls va ser el 26 de desembre de 2005, ja que tots el músics del poble es van reunir, per retre un més que merescut

2005 Prestentació de La Banda

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 2005

 
homenatge a tots el païulsencs i paülsenques que havien format part de Banda al llarg de la seva història.Aquest acte també va servir per presentar en societat la nova Banda Municipal de Música de Paüls que va oferir un concert al Casal Municipal.
Actualment la Banda Municipal de Música de Paüls està formada per 43 músics, essent el seu Mestre-Director en Roc Lluís Mulet.

 

XXVI TROBADA DE BANDES DE CATALUNYA

ROQUETES 2007

Seguint en aquesta progressio La Banda Municipal de Música de Paüls va constituir-se en societat Musical  durant l'any 2007 any amb que també la nostra Banda Municipal de Música va entrar a formar part de la FCSM ( federació catalana de societats musicals) Per tant podem dir que el 2007 estarà un any molt important per la història més recent de la nostra societat.