::Inici / Home >Món aualé núms.17-20

Món aualé núms.17-20

30 de Març 2016. 20 pàgines
portada num.17
Número 17 de la revista digital Món aualé (gener-març 2016). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.17 (Gen-Mar 2016)
30 de Març 2016

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-7 Món aualé compleix 5 anys.
Pàg. 8-9 El Makonn i altres mancala de l'Oceà Índic.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-13 El Makonn i altres mancala de l'Oceà Índic (cont.).
Pàg. 14-15 Imatges que ens han acompanyat el darrer any a Món aualé.
Pàg. 16-17 Projecte Transito Mihoti.
 
Pàg. 18 Glossari. Part 17. (captures suplementàries).
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (XVII).
Pàg. 20 Contraportada.


2 de Juliol 2016. 20 pàgines
Portada núm. 18
Número 18 de la revista digital Món aualé (abril-juny 2016). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.18 (Abr-Jun 2016)
2 de Juliol 2016

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-6 L'aualé a les aules de secundària.
Pàg. 7 El Jean-François descobreix l'aualé.
Pàg. 8-9 Aprenem a jugar a l'Andot.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-14 on jugar a l'aualé i a altres jocs mancala.
Pàg. 15 Més de quatre mans juguen alhora.
Pàg. 16-17 El Congkak en segells, sobres del primer dia d'emissió i altres documents filatèlics.
Pàg. 18 Glossari. Part 18. 
(camp dividit).
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (XVIII).
Pàg. 20 Contraportada.


22 d'Agost 2016. 20 pàgines
Món aualé 19
Número 19 de la revista digital Món aualé (juliol-setembre 2016). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.19 (Jul-Set 2016)
22 d'Agost 2016

SUMARI
Pàg. 3 Sumari.
Pàg. 4-6 Conversem amb Maisarah Loo.
Pàg. 7-8 El rei africà que jugava al joc Lela.
Pàg. 9 Mancales en dibuixos, pintures i gravats (I).
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12-15 
Mancales en dibuixos, pintures i gravats (I) (cont.).
Pàg. 16-17 Aprenem a jugar a l'Adjito Dahoméen.
Pàg. 18 Glossari. Part 19. (condicions guanyadores normals i especials)
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (XIX).
Pàg. 20 Contraportada.


En preparació. 20 pàgines
Portada núm. 20 - en preparació
Número 20 de la revista digital Món aualé (octubre-desembre 2016). És la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. A "Món aualé" podeu trobar articles divulgatius, regles detallades per aprendre a jugar a diferents jocs mancala i veure alguns objectes relacionats com taulers, figures, postals i altres peces singulars. També hi ha diversos enllaços per veure videos en línia, ampliar regles de joc o diverses informacions.Revista Món aualé núm.20 (Oct-Des 2016)
En preparació

en el pròxim número
>>Mancales en dibuixos, pintures i gravats (II).
>>Taulers mancala en parcs, jardins, hotels, ressorts i altres indrets al sud-est asiàtic.


ADVERTIMENT
 Llicència de Creative Commons

 "Awalé i altres jocs mancala" (2005-2016) és obra de (Jordi Climent)/CC BY-NC-ND 3.0

ADVERTIMENT: Sou lliure de Compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format) amb els Termes següents: 
1-RECONEIXEMENT: Vostè ha d'acreditar apropiadament, proporcionar un enllaç a aquesta web (la llicència) i indicar si s'han realitzat canvis. Vostè pot fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que l'autor d'aquesta web aprova el seu ús.
2-NO COMERCIAL: No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.
3-SENSE OBRA DERIVADA: Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat.

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.