::Inici >La Catedral de Tarragona >Fašana principal

Fašana principal

 

Rosassa major

Rosassa-C.T..jpgROSASSA MAJOR   (Catedral de Tarragona)

El cos central de la façana de la catedral és de marbre flanquejat pels murs corresponents de les naus laterals de pedra del país. El portal major amb el seu rosetó d’àmplies proporcions, és d’estil netament ogival, construït a darreries del s. XIII i fou concebut indepen-dentment del projecte general. Un cos sortit d’ampla arquivolta forma el portal emmarcat en la part superior per una cornisa angular. Sobre la llinda de marbre hi ha l’escena del Juí Final, amb relleus realitzats per Jordi de Déu i un vitrall triangular actua de nimbe a la figura de Crist Jutge, acompanyat d’àngels amb instruments de la Passió. A sota descobrim  la resurrecció dels morts i escenes de l’infern.
En el mainell una bonica imatge de la Verge amb l’Infant Jesús resta damunt d’un pedestal, amb animals fantàstics i escenes de la creació d’Adam i Eva. Completen l’orna-mentació de la façana figures d’apòstols i profetes, nou d’elles realitzades pel mestre Bartomeu i les restants per l’escultor  Jaume Cascalls. Les portes, amb revestiments metàl·lics i de ferro forjat són de finals dels segle XV, realitzades per l’artesà Vergonyós, de La Selva del Camp i costejades per l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia.

Rosassa major C,T,.pdfRosassa costat Epistola

Ocul-epistola.jpgROSASSA EPÍSTOLA   (Catedral de Tarragona)


A la façana principal de la catedral de Tarragona, damunt de la porta lateral del costat de l’Epístola, realitzada en marbre blanc, que posseeix un timpà sense decoració i on es juxtaposen, des de l’intradós, un bordó, una sèrie de claus, mig bordó, un bocell, un cavet i un bordó exterior, si troba un bonic i treballat rosetó.

Rosassa epistola C,T,.pdfRosassa costat Evangeli

 Ocul-evangeli.jpgROSASSA EVANGELI   (Catedral de Tarragona)

Flanquejant la porta principal de la catedral de Tarragona es troben dues portes romàniques sobremuntades per bonics rosetons.
La porta de l’Evangeli, és feta en marbre blanc i posseeix un timpà esculpit amb diferents escenes religioses, entre les que destaca la de l’Epifania. Les arquivoltes, des de l’intradós, reproduei-xen un bordó, una trena de dos originada per cintes de doble solc que encerclen rosetes de sis pètals, alternativament còncaus i convexes, mig bordó, un bocell, un cavet i un bordó exterior. Al seu damunt veiem un formós rosetó.

Rosassa evangeli C,T,.pdf└ngels trompeters

Angels trompeters ÀNGELS TROMPETERS   (Catedral de Tarragona)

El cos central de la façana de la catedral és de marbre flanquejat pels murs de les naus laterals de pedra del país. El portal major amb el seu rosetó d’àmplies proporcions, és d’estil netament gòtic, construït a darreries del s. XIII i fou concebut independentment del projecte general. Un cos sortit d’ampla arquivolta forma el portal emmarcat en la part superior per una cornisa angular. Sobre la llinda de marbre hi ha representada l’escena del Juí Final, amb relleus realitzats per Jordi de Déu i un vitrall triangular que actua de nimbe a la figura de Crist Jutge, acompanyat d’àngels amb instruments de la Passió. A sota descobrim, a un nivell superior, la resurrecció dels morts -l’estament civil a l’esquerre i eclesiàstic a l’oposat- i dessota, escenes de l’infern.

L’historiador P. Batlle, atribueix aquest relleu a Jordi de Déu (Jordi Joan) (1261-1348), escultor grec de la ciutat de Messina establert a Catalunya. A la documentació se’l cita durant uns anys com a esclau de Jaume Cascalls. 

Angels trompeters